ANUNȚ PROIECT PNRAS

Școala Gimnazială Zăvoi este una dintre unitățile școlare din județul Caraș-Severin
care a fost selectată în runda 1 din cadrul Schemei de granturi prin Programul Național pentru
Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin Planul Național de Redresare și
Reziliență al României, aprobat de Comisia Europeană.
Proiectul școlii noastre a fost aprobat, având un buget de 692475 lei, pentru o durată
de trei ani.
Beneficiari ai proiectului sunt 67 de elevi din clasele V-VIII, care au îndeplinit
condițiile pentru a face parte din grupul țintă. Aceștia vor participa la activități de tip școală
după școală, activități outdoor, activități de consiliere personală, excursii școlare.
Obiectivele principale ale proiectului nostru sunt: creșterea eficienței și eficacității
interne a școlii, prin reducerea absenteismului școlar, prin creșterea ratei de absolvire a clasei
a VIII-a, precum și a celei de participare la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a.
De asemenea, prin accesarea fondurilor primite s-au dotat deja sălile de clasă de la
ciclul gimnazial cu mobilier nou, table interactive, imprimante multifuncționale, stație mobilă
pentru încărcare inteligentă, routere wireless.
Dorim ca acest proiect, prin ceea ce pune la dispoziția elevilor, să contribuie la
îmbunătățirea performanțelor școlare și la promovarea imaginii unității în comunitate.