Anunț concurs pentru post vacant de secretar-dactilograf

Anunț concurs pentru post vacant de secretar-dactilograf instituție unitate de învățământ, 0,5 normă, pe perioadă nedeterminată, conform H.G. 1336/2022 Având în vedere: Legea nr. 53/2003, privind codul muncii, cu modificările și completările ulterioare; H.G. nr. 1336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din […]