1. PERIOADA DE DEPUNERE A DOSARELOR

17.02.2020.-24.02.2021, 12:30-15:30

 

 1. CRITERII DE ACORDARE
 • BURSE DE PERFORMANȚĂ-ART.6
 • BURSE DE MERIT-ART.8

(nota peste 8,50/purtare 10, FB)

 • BURSE DE STUDIU –ART.9

( note peste 7,00, purtare 10)

-cls. V- sem. II

-cls. VI- VII-VIII-sem. I

-venitul/membru (3 luni)-1386 lei

 

 • BURSE DE AJUTOR SOCIAL-ART.15

-orfani, boli cronice;

-venit/membru (12 luni)-693 lei

 

 1. ACTELE NECESARE
 • Cerere părinte/tutore;
 • Copie CI părinte;
 • Adeverință de venit;
 • Declarație proprie răspundere realizat;
 • Adeverință deținere terenuri (să nu depășească 20000 mp., 40000 mp. pășune).

Anunț acordare burse 2021

CRITERII GENERALE BURSE (1)