Ediţia a IV a, MĂRU, 5 Decembrie 2016

 

REGULAMENT

 

CAP. I  ÎNSCRIERE

 

Secţiunea  I Desen, pictură, colaj

 

Secţiunea II –  Creaţii literare cu tema „Mândru mi-s că mi-s român”

 

1.Se pot înscrie la concurs:

 1. a) preşcolarii la următoarele secţiuni:

– pictură

– grafică (desen)

– colaj

 1. b) elevii claselor pregătitore-a VIII a la următoarele secţiuni:

– pictură

– grafică (desen)

– colaj

– creaţii literare în versuri(minimum două strofe), pe tema concursului, în care vor integra şi sublinia, obligatoriu, cuvintele: România, român, ţară, mândru.

 

2.Acordul de parteneriat, pentru fiecare cadru didactic îndrumător, va fi completat şi  trimis, alături de lucrările elevilor și un plic autoadresat, prin poştă pe adresa :

ŞCOALA GIMNAZIALĂ MĂRU,

Loc.  MĂRU, nr.267, cod 327438

Jud. Caraş-Severin

 

 1. Data limită pentru trimiterea/depunerea lucrărilor pentru concurs:29 noiembrie 2016

NU SE PERCEPE TAXĂ DE PARTICIPARE

 

 

 

      CAP. II  PARTICIPARE

 

 1. Fiecare cadru didactic îndrumător poate participa cu un număr de maximum 3 lucrări din aceeaşi categorie sau 3 lucrări din categorii diferite, respectând tema concursului.

 

 1. Pe verso, fiecare lucrare va avea o etichetă care să conţină cu majuscule următoarele:

 

 

Titlul lucrării:………………………………………………

Numele şi prenumele elevului:…………………………………………………

Grupa/Clasa:………………………..

Grădiniţa/Şcoala:…………………………………………………………….

Localitatea:………………………………………………………

Judeţul:……………………………………………………………

Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător:………………………………………….

 

 1. Lucrările participante la secţiunile colaj, pictură, grafică vor fi realizate în format A4 (bloc mic de desen), în tehnică la alegere, respectând tematica de concurs.

 

 1. Pentru secţiunea creaţie literară vă rugăm să respectaţi cerinţele de tehnoredactare (TNR de 12, iar titlul şi autorul cu TNR de 14). Lucrările literare se vor trimite şi pe adresa de e-mail a uneia din persoanele de contact.

      Notă :   Nu se acceptă lucrări fără semnele diacritice specifice limbii române.

 

 1. Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.

 

 1. Diplomele elevilor şi adeverinţa de coordonator al elevilor participanţi vor fi trimise pe adresele cadrelor didactice.
 2. Acordurile de parteneriat vor fi listate în două exemplare, completate, semnate, ştampilate şi depuse în plicul cu lucrări.Un exemplar va fi restituit coordonatorului.

 

 

 

 

 

CAP. III  EVALUARE

 1. Jurizarea va fi realizată de către specialişti ai instituţiilor partenere şi organizatori, în data de 05 Decembrie 2016.
 2. Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune pentru fiecare nivel de clasă, la fiecare secţiune şi diplome de participare tuturor elevilor participanţi şi cadrelor didactice îndrumătoare.
 3. Nu se admit contestaţii.
 4. Se vor lua în considerare lucrări efectuate de elevi.
 5. Se vor puncta: respectarea temei, originalitatea, tehnica de lucru şi impactul mesajului.
 6. Diplomele vor fi  expediate până la data de  01 martie 2017.

 

CAP. IV  DISEMINARE

 

Se vor realiza următoarele activităţi de diseminare:

– stand expoziţional

-prezentarea portofoliului şi a Raportului final în cadrul Cercurilor pedagogice judeţene şi la cursurile de formare continuă;

-expoziţii cu lucrările premiate, materiale prezentate la simpozioane locale, judeţene şi naţionale;

 

 

 

PERSOANE DE CONTACT:

 

Prof.MĂRGAN DANIELA

TEL: 0760738238

E-mail: daniela_dorel@yahoo.com

 

 

Prof.HERMAN TIANA

TEL: 0745069564

E-mail:hermantiana@yahoo.com

 

 

 

 

Școala Gimnazială                                                         Grădinița/Școala………………

Zăvoi                                                              ………………………………………..

Nr. 51 / 01.11.2016                                                           Nr. ……../……………………

 

 

ACORD DE PARTENERIAT

Proiect educaţional – Concursul județean „Mândru mi-s că mi-s român”

An şcolar 2016-2017

 

1) Părţile contractului:

 

 1. A) ȘCOALA GIMNAZIALĂ MĂRU, structură a ȘCOLII GIMNAZIALE ZĂVOI, cu sediul în: strada Calea Hațegului nr. 149, Zăvoi, jud. Caraș-Severin,tel. 401.800, 0255.536.695, e-mail: scgzavoi@gmail.com reprezentată prin director prof. Bogdan Ramona, prof. înv. primar Mărgan Daniela-Violeta și prof. Herman Tiana în calitate de coordonatoare de proiect.

 

 1. B) INSTITUŢIA …………………………………………………………………………………………….., ………………………………………….nr………….localitatea………………………………………………..,

judeţul…………………………………………, reprezentată prin…………………………..   în calitate de partener.

 

2) Grădiniţa/Școala  coordonatoare se obligă:

Să distribuie regulamentul concursului instituţiilor partenere;

Să colecteze lucrările realizate de către parteneri;

Să asigure jurizarea lucrărilor;

Să trimită tuturor participanţilor diplomele şi premiile obţinute;

Să mediatizeze rezultatele concursului.

 

3) Partenerii se obligă să respecte următoarele condiţii:

Să înscrie preşcolarii, elevii în concurs;

Să selecteze lucrările copiilor şi cadrelor didactice participante la concurs;

Să respecte regulamentul de desfăşurare al concursului;

Să distribuie copiilor participanţi diplomele si premiile cuvenite.

 

4) Durata parteneriatului:

Acordul încheiat în 2  exemplare, intră în vigoare la data semnării lui de către părţi şi este valabil pe perioada semestrului I al anului şcolar 2016-2017.

Concursul județean „Mândru mi-s că mi-s român” face parte din categoria activităţilor extraşcolare şi urmăreşte stabilirea de relaţii, de colaborare între instituţiile de învăţământ din ţară, precum şi implicarea comunităţii locale in procesul de învăţământ.

 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂVOI                                                    GRĂDINIŢA/ŞCOALA

DIRECTOR ,                                                                    …………………………………………..

prof.Ramona BOGDAN                                                                      DIRECTOR

 

 

concurs-1-decembrie-2016-maru