Elevii Școlii Gimnaziale Zăvoi partcipă la ESSD România 2020- European School Sport Day Romania,
respectând condiţiile de distanţare