Tradiţiile şi obiceiurile sunt valori inegalabile şi incontestabile care riscă să se piardă în negura timpului, dacă nu ne preocupăm, cu grijă, de valorificarea lor. De aceea considerăm că este oportun ca desfășurarea de activități cultural artistice, în cadrul parteneriatului existent, să rămână dovadă vie a aprecierii folclorului autentic şi perpetuarea cât mai îndelungată a obiceiurilor de la sat. Caracterul spectaculos, plin de pitoresc al obiceiurilor tradiţionale în folclor atrag interesul, mai ales al celor tineri, al copiilor şi nu numai, dornici să le cunoască, să le respecte şi să le păstreze. În cadrul acestui proiect se realizeză  diferite activități de promovare și păstrare a identității naționale.

 

POZE-CRED