ANUNȚ PROIECT PNRAS Școala Gimnazială Zăvoi este una dintre unitățile școlare din județul Caraș-Severincare a fost selectată în runda 1 din cadrul Schemei de granturi prin Programul Național pentruReducerea Abandonului Școlar (PNRAS), finanțat prin Planul Național de Redresare șiReziliență al României, aprobat de Comisia Europeană.Proiectul școlii noastre a fost aprobat, având un buget de 692475 […]