MOTTO:

„Poţi să cutreieri lumea toată şi  să te minunezi de rezultatele civilizaţiei, dar nimic nu-i mai fermecător decât colţul de pământ pe care te-ai născut.’’ (Vasile Alecsandri)

Am iniţiat acest proiect plecând de la dorinţa de a cultiva şi a dezvolta la elevi dragostea faţă de locul natal, faţă de obiceiurile şi tradiţiile strãmoşilor noştri.

Ca dascăli putem avea un impact deosebit asupra elevilor noştri în ceea ce priveşte educaţia lor pentru cunoaşterea şi păstrarea obiceiurilor şi tradiţiilor, introducând elemente din folclorul zonei  unde locuim sau din alte zone ale ţării în diferitele activităţi pe care le desfăşurăm. Trezindu-le interesul faţă de tradiţiile şi obiceiurile strămoşeşti, le stimulăm dorinţa de a cunoaşte şi respecta valorile care ne definesc.

PARTENERI: 

 •  Inspectoratul Școlar Caraș-Severin;
 •  Casa Corpului Didactic Caraș-Severin;
 •  Centrul pentru conservarea și promovarea culturii tradiționale  al județului Caraș-Severin;
 •  Asociația Cultural Științifică,, Astra”, Despărțământul Oțelu-Roșu;
 •  Fundația Umanitară ,,Triumful  Inimii”
 •   Asociația Umanitară ,,Humanitas”, Bocșa

 

*MASS-MEDIA

Banat Tv, Banat Fm ,TVR Timișoara,Trinitas TV.

 

              REGULAMENTUL FESTIVALULUI

SECȚIUNI

 1. Recitare de poezie în grai (preșcolar, primar, gimnazial, liceal);
 2. Interpretare vocală și instrumentală – pe limitele de vârstă:
 3. 7-14 ani

2. 15-18 ani

III. Ansambluri folclorice – de dansuri ;

 • de datini și obiceiuri – pe limitele de vârstă
 1. 7-14 ani
  • ani
 2. La festival se pot înscrie preşcolari și  elevi din unităţile şcolare din județul Caraş -Severin și din alte județe și din străinătate.
 3. Înscrierile se fac până în data de  14.06.2016
 4. În urma preselecției organizate de dumneavoastră, se pot însrie maxim 3 copii dintr-o unitate şcolară, la secţiunea I și a-II-a.
 5. Un coordonator va putea înscrie maxim doi copii pentru fiecare din primele două secțiuni.
 6. Un elev va fi coordonat de un singur cadru didactic (secţiunea I și II ).

În cazul ansamblului folcloric,  se acceptă doi coordonatori.

 1. Fiecare copil va purta obligatoriu costum popular din subzona de provenienţă.
 2. Durata evoluţiei unui copil va fi maxim de 5 min. la secţiunea  I și II .
 3. Durata evoluţiei unui ansamblu  nu va depăşi 10 -15 minute la secţiunea III.
 4. Ansamblurile trebuie să dispună de suport muzical (CD, STIK), se punctează omogenitatea compartimentelor: dans, orchestră, interpretare vocală și instrumentală – la ansamblul de datini și obiceiuri.
 5. Juriul, format din specialişti în folclor, va aprecia evoluţia participanţilor.
 6. Se vor acorda premiile I, II, III şi menţiune la toate secţiunile (pe categoriile de vârstă date mai sus), juriul își alocă dreptul de a suplimenta premiile, în funcție de valoarea concurentului;
 7. Juriul va aprecia evoluţia participanţilor ţinând cont de următoarele:

– pentru recitare de poezie în grai

 1. a) mimică şi gestică;

b) cursivitate,

 1. c) dicţie;
 2. d) costum popular (pentru departajare).

pentru ansambluri folclorice

 1. a) originalitatea costumului;
 2. b) impresie artistică;
 3. c) suport muzical- instrumente muzicale;
 4. d) repertoriu specific zonei pe care o reprezintă.

– interpretare vocală și instrumentală

 1. a) interpretarea unei strofe dintr-o doină sau baladă (categoria 15-18 ani), fără acompaniament și o melodie ritmată, cu acompaniament (acolo unde este posibil);
 2. b) originalitatea costumului popular;
 3. c) prezență scenică;
 4. d) repertoriu specific zonei pe care o reprezintă.

PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE

21.06.2016- localitatea MĂRU, comuna Zăvoi           

09:00      Întâmpinarea Preasfințitului Lucian  la Biserica Ortodoxă Măru – Sfințirea exterioară a bisericii și Sfânta Liturghie .

12:30 –  13:30    Parada portului  de la biserică spre Căminul Cultural Măru

13:30 –  14:00     Festivitatea de deschidere

14:00 18:00     Desfăşurarea festivalului „DOINA BISTREI”, ediţia a VI a, la Căminul Cultural Măru                .

18:00 19:00      Momente folclorice  prezentate de invitaţii de onoare,

                                 Festivitatea de premiere și decernarea premiilor

19:00 20:00    Impresii, socializare, protocol festiv.

PERSOANE DE CONTACT:

               Director,  Prof. RAMONA BOGDAN ,TEL: 0751132990

           Director adjunct, Prof. MARIN VĂRZAN, TEL: 0745516054

 

COORDONATORI:

                                      Prof. DANIELA MĂRGAN

                                             TEL: 0763756556

                                     E-mail: daniela_dorel@yahoo.com  

Prof. TIANA HERMAN

TEL: 0745069564

E-mail: hermantianayahoo.com