Atelier de împâslire a lânii coordonat de prof. Jura Anna Maria