INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CARAȘ-SEVERIN

CASA CORPULUI DIDACTIC CARAȘ-SEVERIN

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ZĂVOI 

 PRIMĂRIA ȘI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂVOI

 

 

vă invită în data de 15.06.2016, ora 13:00 la Școala Gimnazială Zăvoi 

  pentru a participa la

 

        SIMPOZIONUL REGIONALEDUCAȚIE PENTRU PATRIMONIU

ediția a IV- a,

 

Sesiunea de referate si lucrări științifice cu tema Educaţie pentru patrimoniu se integrează în demersurile Proiectului Didactica Internaţional ediţia a XXV-a 2016, cu tema impuls: Educația și formarea într-o Europă inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii ”.

 

Simpozionul Regional – EDUCAȚIE PENTRU PATRIMONIU, ediția a IV-a  ,activitate din cadrul Proiectul Moșteniri Culturale, aprobat în CAER 2016,cuprinde următoarele secțiuni:

  – Proiecte și Parteneriate educaționale- (centre școlare, muzee, biblioteci etc.-rezumat-maxim 2 pag., inclusiv poze);

Curriculum la decizia școlii- opționale ce urmăresc educația pentru patrimoniu , educația antreprenorială, dezvoltarea personală a tinerei generații.

   – Workshop(dedicat exclusiv participării directe): Metode interactive în realizarea educației pentru patrimoniu-Moderator  Insp. Simona Voin

Lucrări sau referate despre patrimoniu –Comunicarea interculturală în cadrul uniunii europene (schimb de tradiții și valori culturale).

 

Referatele pot avea următoarele teme:

  Identitatea națională și identitatea europeană;

–   Banatul- provocări trecute și viitoare;

 – Prezentatea unor opționale (excursii, mese rotunde, dezbateri despre semnificația unor obiective întâlnite -muzee, monumente istorice, rezervații naturale, case memoriale, etc.);

–  Legende, tradiții, obiceiuri sau prezentarea unui costum popular autentic (elemente specifice anumitor zone).

Scopul activităţilor este o dezvoltare durabilă prin cultivarea sentimentelor de respect şi de dragoste faţă de tradiții, prin incluziune socială prin promovarea valorilor naţionale, în cadrul unor activităţi extrașcolare (cultural-artistice, excursii, vizite etc.).

Aceste lucrări se vor publica într-un CD cu ISBN al manifestării pe care îl veți primi în plicul autoadresat, timbrat pe care îl trimiteți cu lucrările pentru simpozion.

Adresa:Școala Gimnazială Zăvoi, nr.149, str.Hațegului, jud. Caraș-Severin)-format letric.

Email: scoalazavoi@yahoo.com– format electronic

 

Condiţii de redactare a lucrărilor :

 

  • lucrările vor fi scrise în format A4, spaţiere la un rând, cu margini egale de 20 mm (text aliniat justified) şi vor cuprinde 2-3 pagini;
  • titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman,14, Bold centrat;
  • la două rânduri sub numele autorului şi instituţia se va scrie textul lucrării (Times New Roman,12, spațiere la 1,5 );
  • bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării, în ordine alfabetică, astfel: nume, prenume – autor, anul, titlul, editura;
  • lucrările trebuie să conţină diacritice, iar care NU respectă această cerinţă nu pot fi incluse în publicaţie.
  • Lucrările se trimit pe adresa de Email scoalazavoi@yahoo.com

 

Termen de trimitere a lucrărilor:14 iunie 2015

 

ECHIPA DE ORGANIZARE: întregul colectiv de cadre didactice al Școlii Gimnaziale Zăvoi.

 

PERSOANE DE CONTACT: Bogdan Ramona- tel.0751 132990

        Vărzan Marin- tel. 0745 516 054

          Herman Tiana –tel. 0745 069 564

              Sântimbrean Elena –tel. 0751 401 614